MASTERZORB


GARANTİ EDİLEN İÇERİK :  % w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) :  % 25
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda     
Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) :  % 25
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) :  % 5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) :  % 12
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)  :  % 10
Suda Çözünür Çinko (Zn) :  % 12

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

MASTERZORB, fosfor, potasyum, kalsiyum, çinko, kükürt gibi makro ve mikro besin elementlerinin nanoteknoloji kullanılarak formüle edilmesiyle üretilmiş özel bir gübredir.Toz formunda olup suda tamamen çözünür, yapraktan ve topraktan pestisitler ve diğer gübrelerle sorunsuz bir şekilde karışım yapılarak uygulanabilir.

FOSFOR : Bitkiler ATP, şekerler ve nükleik asitlerin oluşması için gerekli olduğundan fosfora ihtiyaç duymaktadır. Bitkide enerji transferi yapan ATP bu bileşiklerin en önemlilerindendir. Bitkide genetik özellikleri belirleyen DNA’nın oluşumu için gereklidir. Fosfor, hücre bölünmesi, çiçek ve meyve oluşumunda önemli rol oynar. Potasyumun bitkiler tarafından alınmasına zemin hazırlar. Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır. Bitki köklerinin su alımını düzenleyerek suyun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.
POTASYUM : Bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Tohumun olgunlaşmasını sağlayan potasyum, bitkinin kök sisteminin gelişmesini de sağlamaktadır. Klorol oluşumunda rol oynar; ancak klorolin yapısında yer almaz. Bitki yapraklarındaki stoma hücrelerinin açılıp kapanmasında ve kök hücrelerinin suyu almasında düzenlemeler yapmaktadır. Toprakta bulunan fazla miktardaki azotun meydana getireceği olumsuz etkileri giderir. Potasyum, bitkilerde gerçekleşen birden çok olayda temel rol oynar. Çok sayıda enzim ve koenzimlerin aktivasyonunda, fotosentez, protein oluşumu, nişasta oluşumu ve şeker transferi olaylarında bitkiler tarafından kullanılmaktadır. Hücre öz suyu ve dolayısıyla ile bitkinin su dengesini sağlamasını ve kuraklığa karşı dayanma gücünü artırmaktadır.
KALSİYUM : en fazla kullanılan üçüncü bitki besin elementidir. Bitki hücre duvarının tamamlayıcı bir parçasıdır ve bu yüzden hücre duvarı yapısını düzenleyen bitki besin elementi olarak bilinmektedir. Kalsiyumun parçalanması ve ayrışması sonucunda serbest hale gelen Ca2+ iyonlarının büyük bir kısmı, değişim kompleksleri tarafından adsorbe edilir. Kalsiyum iyonları, granülasyonu artırarak toprak strüktürünü geliştirir. Strüktürü iyi olan topraklardan daha çok ürün sağlanır. Toprak pH’sını ayarlar. Kalsiyum bitki besin maddelerinin alınmasında; bitki ve toprakta bulunan toksik maddelerin çökelmesinde rol oynar. Kalsiyum bitkilerde kök salgısı üzerinde etkilidir. Bitki dokularını donma-çözünme stresine karşı korur. Yeterli kalsiyumun olması durumunda bitkiler hastalıklara karşı daha dayanıklıdır. Bitkilerde protein oluşumunda ve karbonhidratların taşınmasında kalsiyum önemli rol oynar.
ÇİNKO : Bitkide azot metabolizmasını, nişasta oluşumunu ve tohum olgunlaşmasını etkiler. Ayrıca büyüme hormonlarının (oksin) üretimi için gereklidir. Çinko bitki zyolojisi açısından da son derece önemli bir elementtir. Bitkilerde, enzimlerin yapı elementi olarak ve aktive edilmesinde, protein sentezinde, karbonhidrat metabolizmasında ve IAA sentezinde görevlidir.
KÜKÜRT : Aminoasitlerden sistein, sistin ve metionin ile proteinlerin bileşiminde bulunur. Klorol oluşumu için gereklidir. Kükürt noksanlığı sonucunda protein ve klorol sentezinin oluşumu kısıtlanmaktadır. Bazı enzimlerin yapısında yer alır. Kök büyümesini ve nodül oluşumunu hızlandırır.

  • Çiçeklenmeyi ve polen verimini arttırır
  • Meyve tutumu sağlar, meyve kalitesi ve raf ömrünü arttırır
  • Aşırı sıcak ve soğukta bitki stresini giderir
  • Sıcak dönemlerde kör çiçek oluşumunu önler
  • Boğum aralarını kısaltır verimi arttırır
  • Tahıllar ve endüstri bitkilerinde dane sayısını ve randımanı arttırır
  • Bitki kök gelişimini teşvik eder
  • Kalsiyum hücre içinde oksalat meydana getirirek ozmatik basıncı ayarlar
  • Hastalıklara karşı bitki savunma sistemini (SAR) güçlendirir
  • Klor içermez

KULLANIM DOZU VE ZAMANI :
YAPRAKTAN : Meyve, Sebze, Bağ, Narenciye, Muz, Çilek, Fındık, Zeytin, Süs Bitkileri, Endüstri ve Tarla bitkilerinde, 100 gr. – 200 gr. / 100 L su.
TOPRAKTAN : Meyve, Sebze, Bağ, Narenciye, Muz, Çilek, Fındık, Zeytin, Süs Bitkileri, Endüstri ve Tarla bitkilerinde, 250 gr. – 500 gr. / Dekar